>  >  > Chromatography
 

Kimble
Inserts, 5 mm

Kimble  Inserts, 5 mm
Kimble Inserts, 5 mm
 Capacity
ml
DescriptionOrder No.PU Availability
 0,10conical, glass5003603100Login / Registration-
 0,15conical, glass, with spring5003520500Login / Registration-
 0,15conical, PP, with polyspring5003521100Login / Registration-
 0,15conical, glass, with polyspring5003604100Login / Registration-
 0,25flat bottom, glass5003605500Login / Registration-