Kleinfeld
Dialysis Tubing Spectra / Por®

Kleinfeld  Dialysis Tubing Spectra / Por®
RC (regenerated cellulose).
X

Item added to basket.

Kleinfeld Dialysis Tubing Spectra / Por®

 MWCOTypeFlat
width
mm
Ø
mm
ml / cmPUOrder No.in StockPrice/Unit/EUR 
 6 to 8000Spectra / Por® 1106.40.32155206645-395.28 Add product to Shopping Basket
 6 to 8000Spectra / Por® 12314.61.70305206650-408.24 Add product to Shopping Basket
 6 to 8000Spectra / Por® 13220.43.30305206655-408.24 Add product to Shopping Basket
 6 to 8000Spectra / Por® 14025.55.10305206660-437.40 Add product to Shopping Basket
 6 to 8000Spectra / Por® 15032.08.00305206665-510.30 Add product to Shopping Basket
 6 to 8000Spectra / Por® 110064.032.0155430045-550.08 Add product to Shopping Basket
 12 to 14000Spectra / Por® 22516.02.00155206678-539.46 Add product to Shopping Basket
 12 to 14000Spectra / Por® 24529.06.40155206680-539.46 Add product to Shopping Basket
 12 to 14000Spectra / Por® 210567.034.0155206682-1,061.28 Add product to Shopping Basket
 3500Spectra / Por® 31811.51.00155206720-481.14 Add product to Shopping Basket
 3500Spectra / Por® 34529.06.40155206724-481.14 Add product to Shopping Basket
 3500Spectra / Por® 35434.09.30155206725-511.92 Add product to Shopping Basket
 12 to 14000Spectra / Por® 42516.02.00305206700-332.10 Add product to Shopping Basket
 12 to 14000Spectra / Por® 43220.43.30305206703-358.02 Add product to Shopping Basket
 12 to 14000Spectra / Por® 44529.06.40305206706-416.34 Add product to Shopping Basket
 12 to 14000Spectra / Por® 47548.018.0155206709-440.64 Add product to Shopping Basket