>  >  >  > Zucker (industrielle Verwendung)
 

D(+)-Sucrose (USP-NF, BP, Ph. Eur., JP) pure, pharma grade

D(+)-Sucrose (USP-NF, BP, Ph. Eur., JP) pure, pharma grade
D(+)-Sucrose (USP-NF, BP, Ph. Eur., JP) pure, pharma grade
COA available
Molecular Formula: C12H22O11
CAS-No: 57-50-1
Melting point: 186 °C
Molecular Weight: 342,30 g/mol
Shipping: RT
HS-Code: 17019990
EG-No: 200-334-9
LGK: 10-13
WGK: nwg
Manufacturer:
Product code:
Batch No.:
 ContentsOrder No.PU Availability
 1000 g, Polyethylene bottlePAN 141621.12111Login / Registration-
 5 kg, Polyethylene bottlePAN 141621.12141Login / Registration-