ACQUITY UPLC BEH Amide Columns

ACQUITY UPLC  BEH  Amide  Columns
 BeschreibungVEBest.-Nr.am Lager Preis/Eh./EUR 
130A, 1.7 um, 1 mm X 100 mm1366176001915-2.060,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 1 mm X 100 mm1366186004849-759,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 1 mm X 150 mm1366176001916-2.280,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 1 mm X 150 mm1366186004850-835,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 1 mm X 50 mm1366176001914-1.956,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 1 mm X 50 mm1366186004848-726,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 2.1 mm X 100 mm1366176001908-2.112,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 2.1 mm X 100 mm1366186004801-774,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 2.1 mm X 150 mm1366176001909-2.321,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 2.1 mm X 150 mm1366186004802-851,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 2.1 mm X 30 mm1366176001906-1.925,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 2.1 mm X 30 mm1366186004839-719,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 2.1 mm X 50 mm1366176001907-2.007,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 2.1 mm X 50 mm1366186004800-740,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 2.1 mm X 75 mm1366186005657-759,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 3 mm X 100 mm1366176001912-2.112,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 3 mm X 100 mm1366186004805-774,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 3 mm X 150 mm1366176001913-2.321,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 3 mm X 150 mm1366186004806-851,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 3 mm X 30 mm1366176001910-1.925,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 3 mm X 30 mm1366186004803-719,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 3 mm X 50 mm1366176001911-2.007,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 3 mm X 50 mm1366186004804-740,00 Produkt in den Warenkorb legen
130A, 1.7 um, 3 mm X 75 mm1366186005658-759,00 Produkt in den Warenkorb legen