>  >  >  > Filter Aids (Adsorbents)
 

F419931 Filtrationmitt.Celite 545
Brand: Fluka

F419931 Filtrationmitt.Celite 545<br>Brand: Fluka
F419931 Filtrationmitt.Celite 545
Brand: Fluka
Synonyme: Diatomaceous earth, flux-calcined ,Filter agent Celite® 545
CAS-Nr: NOT APPLICABLE
Molekulargewicht: g/mol
Dichte: 1.14 g/cm3
P-Sätze: P280
Versand: RT
 InhaltBest.-Nr.VE Verfügbar