0,1 MOL SALZSAEURE FIXANAL KA 70 ML
FLUKA 38280

0,1 MOL SALZSAEURE FIXANAL KA 70 ML<br>FLUKA 38280
0,1 MOL SALZSAEURE FIXANAL KA 70 ML
Brand: Fluka

Chemischer Name: Hydrochloric acid
Synonyme: Hydrochloric acid solution; Hydrogen chloride solution
CAS-Nr: 7647-01-0
Molekulargewicht: 36,46 g/mol
Molekularformel: HCl
Dichte: 1.03 g/cm3
Reinheit: 99-102.0%
UN-Nr: UN1789
Gefahrensymbole: GHS05
Signalwort: Warning
H-Sätze: H290
P-Sätze: P234;P280
Packungsgruppe: III
Versand: RT
X

Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

0,1 MOL SALZSAEURE FIXANAL KA 70 ML
FLUKA 38280

 InhaltVEBest.-Nr.am Lager Preis/Eh./EUR 
 85 ML, Ampoule1R 38280 S001027 15,82 Produkt in den Warenkorb legen